AB Proje Danışmanlığı

Avrupa Birliği Projeleri; Avrupa Birliği tarafından eş güdümlü eylemleri arttırmak amacıyla oluşturulmuştur. Ekonomi ve politikanın dışında sosyal, kültürel, teknolojik, sağlık ve eğitim bakımından gelişimi hedeflenmektedir.


Bu projeler Avrupa Birliği Komisyonu’na bağlıdır. Avrupa Birliği’nin genel bütçesinden dış ilişkileri ve kültürler arası diyaloğu kuvvetlendirme adına gerekli para ve kredi sağlanmaktadır. Avrupa Birliği Projeleri ve Programlarından sorumlu olan Avrupa Birliği Komisyonuna bağlı Genel Müdürlüklerdir.

AB Projeleri; Avrupa Birliği’ne tam üye ve aday üye olan ülkelerin firma, kurum, kuruluşları ve bireysel vatandaşları tarafından üretilebilmektedir. Bu firma, kurum, kuruluş veya bireyler, Avrupa Birliği Proje Danışmanı aracılığıyla, projenin hazırlık ve uygulamasında yasal prosedürleri yakından tanıma fırsatı elde eder.Avrupa Birliği Proje Müşaviri; Firma/Kurum/Kuruluş'ların Avrupa Birliği Hibe Desteğiyle başlatmak istedikleri veya başlatmış oldukları Ulusal ve Uluslararası projelerinde, masada ve sahada profesyonel destek sağlayarak, projelerin uygulanması ve yönetilmesine katkı sağlar.


Fetih Bey ve Ekibi; Firma, Kurum ve Kuruluşlar tarafından belirlenen projeleri tüm süreç boyunca yönetir ve titizlikle uygulanmasını sağlar. Söz konusu sektör ile ilgili gelişmeleri takip ederek, projenin dalına göre deneyimli uzmanlarla istişare ederek, projenin en verimli şekilde uygulanmasını sağlar ve benzer görev ve işlemleri yerine getirir.

Projede yer alan hedeflerin uygulama süreçlerinde, mümkün mertebe aksama olmadan, istenen hedeflere ulaşılması konusunda rehberlik yapar. Ortaya çıkması muhtemel olumsuz durumları önceden analiz edip, projede geri dönüşleri onaylayarak zaman kaybına fırsat vermez.


Fetih Bey ve Ekibi; uygulama ve yönetiminde oluşan şartlar, süre ve prosedürler gibi detaylara ve proje gidişatına hakim olmaları sebebiyle;


     -  Proje ekibini yönlendirme,

     -  Proje'de günü birlik yer alacak personeli çalıştırma,

     -  Proje ortakları ve iletişim kurulacak kurumlarla ilişkiler,

     -  Gerekli durumlarda proje öncesi eğitim ve bilgilendirme mevzuatları

     -  Proje tanıtım ve görünürlük kuralları

     -  Projenin sürdürülebilirliği ve benzer-i teknik ve mali konularda


proje ekibini yakinen destekler.
Firma, Kurum veya Kuruluşunuzun Avrupa Birliği Hibeli projelerinde "Avrupa Birliği Proje Danışmanlığı" ve detayları için Fetih Bey İstanbul Ofisi ile irtibata geçiniz.

AB Projesi nedir ?