Kurumsal Güncellenme Desteği

Koordinasyon; belirlenmiş bir amaca ulaşmak için çeşitli işler arasında bağlantı, uyum ve düzen sağlamaktır.


Koordinatör;
Firma/Kurum/Kuruluş'ların, merkez ofis, şube ve birimleri arasında koordinasyon sağlar. Denetler, analiz yapar ve Firma/Kurum/Kuruluş'un durumunu raporlayıp, çözüm önerileriyle birlikte Firma/Kurum/Kuruluş yönetimine sunar.


Koordinatör; Birimler arasında etkin bir bağ kurarak işlerin doğru ve zamanında yapılmasını sağlar. Firma/Kurum/Kuruluş içerisinde, birimler arasındaki iletişimin ve çalışmanın sağlıklı bir şekilde ilerlemesi de koordinatöre bağlıdır.


Firma/Kurum/Kuruluş'ların başvurusu doğrultusunda 'süreli' koordinatörlük desteği veren Fetih Bey, bu süreçte aşşağıda belirtilen sorumlulukları üstlenir:  • Firma/Kurum/Kuruluş birimleri arasında sağlıklı bir çalışma ve iletişim sistemi oluşturmak ve düzenlenen toplantılara katılmak

  • Şube ve Birimlerde denetim yapmak

  • Firma/Kurum/Kuruluş hakkında analiz raporu hazırlamak

  • Personeller arasında akıcı bir iletişim sağlamak ve çalışma koşullarını güncelleme noktasında yönlendirip desteklemek

  • Firma/Kurum/Kuruluş'un istek ve hedefleri doğrultusunda fikir ve şikayetleri değerlendirip çözüm üretmek

  • Firma/Kurum/Kuruluş bünyesinde bulunan şubeler da dahil tüm birimlerde sistematik bir çalışma düzeni getirmek.

Firma, Kurum veya Kuruluşunuzun işlev kapasitesini arttırmak üzere "Kurumsal Koordinasyon Desteği" ve detayları için Fetih Bey İstanbul Ofisi ile irtibata geçiniz.

AB Erasmus Plus nedir ?